Algemene voorwaarden en Medische disclaimer

Algemene Voorwaarden Yogalessen
Offline & Online

Deelname aan de lessen of activiteiten van Power Flow Yoga zijn altijd op eigen (medisch) risico. Het is raadzaam bij twijfel altijd eerst een (huis)arts of specialist te raadplegen of het voor jou verantwoord is, om aan de door jouw gekozen activiteit te gaan deelnemen.

Onder andere bij onderstaande aandoeningen of zwangerschap is deelnemer verantwoordelijk om Power Flow Yoga correct en tijdig (in ieder geval voor de les) hierover te informeren en de (huis)arts of specialist over eventuele deelname te raadplegen. Power Flow Yoga is altijd gerechtigd om deelname te weigeren.

 • Glaucoma
 • (Extreem) hoge of lage bloeddruk
 • Hartproblemen
 • Recente operatie (ook keizersnede)
 • Recente beroerte
 • Hernia
 • Osteoporose
 • Epileptie
 • Trombose
 • Vertigo
 • (Ernstige) artritis
 • Botox (laatste 24 uur)

Aanmelding les
Aanmelden per les is verplicht. Wij werken met een beperkt aantal plaatsen per les en een automatisch systeem waarin je aantal strippen (tegoed) wordt bijgehouden.

Afmeldingsplicht
Je dient je wanneer je niet kunt komen naar de les af te melden via het reserveringssysteem. Dit kun je doen tot maximaal een 1 uur van tevoren. Niet afmelden betekent les kwijt.
INDIEN JE EEN MAANDKAART HEBT OOK GRAAG AFMELDEN.

Uitval les / vakantie docent
Valt de docent uit, doen wij ons best om inval te vinden. We informeren je via het lesrooster. In nood kan het gebeuren dat dit niet lukt, waardoor de les komt te vervallen. We smsen en mailen je dan.

Administratiekosten
Power Flow Yoga rekent geen administratie kosten en geen opzegtermijn, wel is het invullen van een inschrijfformulier verplicht.

Betaling
De betaling vind plaats bij het reserveren van de les. De betaling wordt per iDEAL afgehandeld.
Je betaald per losse les of strippenkaart via het reserveringssysteem.

Maandkaarten
1 Maand onbeperkt met of zonder automatische incasso : Indien je een maandkaart onbeperkt aanschaft dient de yogaschool minimaal twee lessen per week aan te bieden op verschillende dagen. Indien er minder lessen te volgen zijn zal Power Flow Yoga jouw maandkaart met twee dagen verlengen.

Je dient je wanneer je niet kunt komen naar de les af te melden via het reserveringssysteem. Dit kun je doen tot maximaal een 1 uur van tevoren.
Indien met een abonnement als deelnemer niet tijdig annuleert en dit komt meer dan 3 keer voor is Power Flow Yoga gerechtigd de toegang tot de studio te weigeren zonder restitutie van het abonnement.

Strippenkaart
De strippenkaart heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Binnen die periode kun je lessen volgen.  Indien je een strippenkaart hebt aangeschaft en je ervoor kiest geen @Home Online live streaming lessen te volgen zal er geen restitutie worden gegeven in welke omstandigheid dan ook.

Huisregels / hygiëne

Bij deelname stel je jezelf verplicht om je aan de studio regels te houden.
– Je hebt respect voor de Studio en de ter beschikking gestelde materialen.
– Je hebt respect voor de hygiëne die deelname aan de les van je vraagt zoals b.v het dragen van sokken of turnschoentjes bij voetproblemen.
– Je hebt respect voor jezelf en de andere deelnemers.
– Gebruik een eigen mat of handdoek indien je veel transpireert.

Power Flow Yoga behoudt zich ten alle tijden het recht voor, om je de toegang en of deelname te ontzeggen.

Schade of diefstal
Power Flow Yoga is niet verantwoordelijk voor schade aan, verlies en diefstal van je eigendommen.

Overmacht
Power Flow Yoga is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming, direct of indirect, als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen RIVM richtlijnen betreft COVID, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen al dan niet als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden.

Privacy persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 is er een nieuwe wetgeving van kracht de GDPR oftewel de AVG.
Lees onze voorwaarden: https://powerflowyoga.nl/avg-gdpr-wetgeving-persoonsgegevens/

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Power Flow Yoga of overeenkomsten die met Power Flow Yoga gesloten zijn zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Diversen
Power Flow Yoga is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53824199.
Op onze website vind je de adres, bank- en registratiegegevens van Power Flow.

Bij deelname aan de lessen ga je akkoord met deze voorwaarden.

Voor inspiratie, speciale aanbiedingen en meer.

© 2020 Power Flow. All Rights Reserved
MADE BY Power Flow ICT

IBAN NL69 KNAB 0255 7338 28