Hoe interessant is het opstellen van een wilsverklaring?

Voor steeds meer mensen geldt dat ze tot het einde van hun leven alles zelf stevig in de hand willen houden. Dit geldt dan niet alleen voor hun financiële situatie, maar ook voor bijvoorbeeld hun gezondheid. In het bijzonder dit laatste is iets waar veel mensen zich toch best de nodige zorgen over maken. Het is mede omwille van deze reden dat het laten opstellen van een zogenaamde wilsverklaring door de jaren heen stelselmatig populairder is geworden. Een dergelijk document bevat alle noodzakelijke informatie over de medische omstandigheden waar een persoon mee kan worden geconfronteerd. Alles wat je hierover moet weten ontdek je meteen hieronder.

Wat is een wilsverklaring precies?

Laat ons in eerste instantie even concreet uit de doeken doen wat een wilsverklaring nu precies is. Door middel van een dergelijk document wordt op papier gezet welke medische behandelingen je al dan niet graag zou willen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op te schrijven wanneer je geen reanimatie (meer) wenst wanneer je hart stil staat. Bovendien is het eveneens mogelijk om te omschrijven in welke situatie je uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en bijgevolg kiest voor het krijgen van euthanasie. Voor het opstellen van een dergelijk document kan je zowel gebruikmaken van een computer als je kan het gewoon schrijven met pen en papier. Van belang is wel dat je altijd een datum voorziet op het document en deze tevens ook voorziet van een handtekening.

Welke verschillende soorten bestaan er?

De ene wilsverklaring is de andere niet. Wanneer we de verschillende wilsverklaringen op de markt gaan vergelijken komen we tot de vaststellen dat we een onderscheid maken tussen drie verschillende mogelijkheden. De opties waar je tussen kan kiezen zijn de volgende:

  • Een behandelverbod;
  • Een verklaring niet reanimeren;
  • Een schriftelijk verzoek tot euthanasie;

Tot slot geldt voor heel wat mensen dat zij het belangrijk vinden om organen of weefsel af te staan na hun dood. Voor anderen geldt dan weer dat ze dit helemaal niet willen. Ongeacht de situatie die voor jou van toepassing is zal je altijd tot de vaststelling komen dat je dit kan laten opnemen in je wilsverklaring. Het laten opstellen van een dergelijk document doe je ook zeker niet alleen maar voor je eigen gemoedsrust. Bovendien spreekt het voor zich dat je op deze manier ook kan voorkomen dat een geliefde op een bepaald ogenblik een zeer moeilijke beslissing dient te maken.

 

Rocket Lawyer – Juridische Zaken Makkelijk Gemaakt

 

Een wilsverklaring laten opstellen kan zeer interessant zijn

Er kunnen in de praktijk zeer veel verschillende situaties ontstaan waarin mensen behoeften hebben aan medische zorgen. Zoveel spreekt voor zich. Voor de hulpverleners geldt dat ze ervoor opgeleid zijn om in een dergelijke situatie de best mogelijke zorg te verstrekken. In bepaalde gevallen is het echter van belang om er rekening mee te houden dat dit niet wordt gewenst door de persoon in kwestie. Zo is het bijvoorbeeld zo dat mensen kunnen weigeren om gereanimeerd te worden. Bovendien is het zo dat steeds meer mensen ook over een euthanasieverzoek beschikken op het moment dat ze ondraaglijk lijden. Dergelijke zaken zijn eigenlijk alleen maar rechtsgeldig af te dwingen wanneer er sprake is van een opgestelde wilsverklaring. Hou hier zeker en vast rekening mee.